Selamat Datang Ke Sistem e-UKK : Unit Komunikasi Korporat, Agensi Nuklear Malaysia Terima Kasih kerana menggunakan Sistem e-UKK. Sistem in adalah sebuah sistem yang dibangunkan bagi memudahkan para pelawat dan kakitangan UKK membuat sebarang permohonan lawatan ke Agensi Nuklear.